Opšti uslovi za korišćenje usluga GB-Hoster-a


Na korišćenju web stranice GB Hoster (u daljem textu GB) i svih njegovih delova primenjuju se sledeći uslovi korišćenja. GB Hoster pruža usluge hostinga game servera, voice servera i web prostora.

IZMENE
GB-Hoster zadržava pravo izmene ovog dokumenta, ali je obavezno da se obaveste svi klijenti putem game panela. Izmene stupaju na snagu 7 dana posle objave.

POVRAT NOVCA
Ukoliko klijent nije zadovoljan sa uslugom može zatražiti povrat novca u roku od 7 dana od dana kupovine servera. Razlog ne može biti odustajanje od servera, već problemi sa samim serverom ili mašinom na kojoj je isti.

SKLAPANJE KORISNIČKOG ODNOSA
Korisnih usluga GB-a može postati svako pravno ili fizičko lice, pod uslovom da ima više od 13 godina.

PREBACIVANJE SERVERA SA JEDNOG NALOGA NA DRUGI NALOG
Prebacivanje servera sa jednog naloga na drugi moguće je jedino uz odobrenje vlasnika trenutnog naloga na kom se server nalazi.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI
GB-Hoster štiti informacije korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. GB neće davati/prodavati informacije korisnika trećem licu osim uz odobrenje korisnika.

UKIDANJE USLUGE
GB zadržava pravo ukidanje usluge ili korisničkog računa bez prethodne najave ukoliko je to neophodno.


Design by: GB-Host.me Coded by: GB-Host.me
Copyright © 2019- 2022 GB-Host All rights reserved.